Giải pháp chuyển đổi tần số từ 50hz / 60hz cho ngành tàu thủy sân bay

Giải pháp bộ biến đổi tần số 50hz sang 60hz cho sân bay – tàu thủy

Bộ lưu điện UPS và nguồn liên tục, bộ nguồn 400Hz, bộ nguồn 28VDC, dây cáp 400Hz, Bộ cung cấp nguồn dòng CCR cho hệ thống chiếu sáng sân bay là các sản phẩm liên quan tới sân bay mà Sinetech cung cấp


Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi tần số từ nguồn lưới 50Hz hoặc 60Hz sang 60Hz hay 50Hz hay 400Hz (bộ nguồn mặt đất cho máy bay và sân bay) và ngược lại cho một số yêu cầu đặc biệt với điện áp ra dạng sin chuẩn và ổn định tần số/ điện áp.

Bộ biến đổi tần số cũng có thể biến đổi điện áp nhưng mục đích và chức năng chính của nó vẫn là biến đổi tần số và ứng dụng chính trong bộ nguồn mặt đất của Sân Bay, Bộ nguồn cho đóng tàu (Shipyard) và các nhà máy, phòng thí nghiệm…

Ứng dụng :

– Hệ thống chiếu sáng đường băng
– Nhà ga sân bay
– Khu điều hành nhà ga
– Khu sửa chữa máy bay
– Khu cầu dẫn vào máy bay cấp nguồn 50Hz sang 400Hz

400Hz Frequency Converters – Solid State Aircraft Ground Power Units (GPUs)

Sản phẩm liên quan: Bộ biến đổi tần số 50Hz/60Hz sang 400Hz, bộ nguồn mặt đất, bộ nguồn 28VDC
Khi ở mặt đất, máy bay không thể sử dụng nguồn từ lưới 50Hz/60Hz. Máy bay phải sử dụng nguồn 400Hz được cung cấp từ bộ nguồn mặt đất (Ground power unit) để cung cấp cho các tải và hệ thống dẫn hướng bởi bộ biến đổi tần số biến đổi từ 380V/50Hz sang 400Hz, điện áp máy bay 200V/208V/115V.

Bộ biến đổi tần số có thể là loại Outdoor lắp ngoài trời đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt hay bộ Indoor lắp trong nhà, dưới đường đi bộ dẫn vào máy bay. Bộ biến đổi tần số lắp trong nhà cũng có thể cung cấp cho việc bảo trì bảo dưỡng máy bay, các thiết bị hàng không, các thiết bị điện tử hàng không.

Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi nguồn lưới tần số từ 50Hz/60Hz sang 400Hz cho máy bay, thiết bị hàng không, hệ thống dẫn đường của máy bay, hệ thống radar, hệ thống viễn thông….

Bộ chuyển đổi tần số 400hz (frequency converter 400Hz) cung cấp nguồn 208V/400Hz hoặc 200V/400Hz hoặc 115V/400Hz hoặc tùy chọn khác và có thể tùy chọn thêm bộ nguồn một chiều 28VDC cho máy bay từ điện lưới 380V/50Hz (còn gọi là bộ nguồn mặt đất- Ground Power Unit). Bộ biến đổi tần số 400Hz có 2 loại: Loại Tĩnh bằng bán dẫn và loại Quay sử dụng động cơ Diesel