Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ biến đổi tần số 50hz , 60hz ,400hz , có chức năng chuyển đổi tần số 50hz sang 60hz và ngược lại . Ngoài ra có thể biến đổi điện áp từ 380VAC xuống 220VAC hoặc 220VAC xuống 110VAC để dùng cho các thiết bị nhập từ MỸ , Nhật , Hàn …

Bộ biến đổi tần số 50hz , 60hz ,400hz

Bộ biến đổi tần số 100kva đến 500kva 400hz

Bộ biến đổi tần số 50hz , 60hz ,400hz

Bộ biến đổi tần số 5kva đến 45kva 400hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 5kva đến 45kva 60hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 60hz 100kva đến 500kva

Bộ biến đổi tần số 50hz , 60hz ,400hz

Bộ biến đổi tần số 60kva đến 90kva 400hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 60kva đến 90kva 60hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số hãng SOJI