Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz có thể là 1 pha hoặc 3 pha với chức năng là biến đổi tần số từ điện lưới 50hz sang 60hz hoặc 60hz sang 50hz .
Bộ biến đổi tần số cũng thể biến đổi điện áp nhưng mục đích chính vẫn là biến đổi tần số !

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 5kva đến 45kva 60hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 60hz 100kva đến 500kva

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số 60kva đến 90kva 60hz

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz

Bộ biến đổi tần số hãng SOJI