Showing all 5 results

Bộ biến độ tần số 50Hz sang 60Hz có thể là 1 pha hoặc 3 pha với chức năng là biến đổi tần số từ điện lưới 50hz sang 60hz hoặc 60hz sang 50hz .
Bộ biến đổi tần số cũng thể biến đổi điện áp nhưng mục đích chính vẫn là biến đổi tần số !