Acquy vision dòng CP-12V

Đặc tính chung

· Chất lượng và độ tin cậy cao

· Cấu tạo kín

· Thân thiện với môi trường

· Miễn bảo trì

· Tự phóng thấp