Bộ biến đổi tần số 60kva đến 90kva 60hz

1. Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là 1 pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi tần số từ nguồn lưới 50Hz hoặc 60Hz sang 60Hz hay 50Hz hay 400Hz (bộ nguồn mặt đất cho máy bay và sân bay) và ngược lại cho một số yêu cầu đặc biệt với điện áp ra dạng sin chuẩn và ổn định tần số/ điện áp.