Bộ nguồn có thể lập trình

Nguồn điện AC có thể lập trình sê-ri Acsoon® ACSW có khả năng mô phỏng điện áp và tần số AC được sử dụng ở tất cả các quốc gia. Chúng là những công cụ tuyệt vời cho R&D, thiết kế, Kiểm tra / đánh giá sản xuất và xác minh QA.