Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống UPS online

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống UPS online ?

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống UPS thường xuyên là rất cần thiết để đảm bảo tuổi thọ, độ tin cậy và tính liên tục của hệ thống UPS và hệ thống máy phát điện. Sinetech cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng toàn diện và kinh tế để đảm bảo hệ thống bộ lưu điện UPS ONLINE và máy phát điện của bạn luôn luôn sẵn sàng.

Dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng UPS bao gồm:

– Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ
– Gọi và khắc phục sự cố khẩn cấp 24/7/365
– Giám sát hệ thống từ xa
– Bảo dưỡng, kiểm tra và thay thế định kỳ hệ thống acquy
– Các gói bảo dưỡng, bảo trì UPS toàn diện khác.

Lợi ích chính:

– Kế hoạch sửa chữa, bảo trì kinh tế và cạnh tranh để đảm bảo hệ thống UPS hoạt động tin cậy và liên tục
– Đảm bảo thời gian đáp ứng khi có sự cố
– Nhận cuộc gọi khẩn cấp 24/7
– Sẵn sàng cung cấp các thiết bị, phụ tùng thay thế khi cần thiết

bao tri bao duong ups