Showing all 4 results

Sinetech là nhà phân phối nhập khẩu acquy hãng Soji Thái Lan chuyên dùng cho Bộ lưu điện ups , viễn thông , điện lực từ 5ah đến 200ah loại 2V, 12V …

Acquy nhập khẩu Thái Lan

Acquy Soji 12V-12Ah model SJ12-12

Acquy nhập khẩu Thái Lan

Acquy Soji 12V-17Ah model SJ12-17

Acquy nhập khẩu Thái Lan

Acquy Soji 12V-7Ah model SJ12-7

Acquy nhập khẩu Thái Lan

Acquy Soji 12V-9Ah model SJ12-9