Bộ lưu điện UPS 6kva (3 pha vào 1 pha ra )

Ứng dụng của bộ lưu điện 6kva 3 pha vào 1 pha ra

  • Công nghệ thông tin
  • Thiết bị y tế
  • Ngành Viễn thông
  • Điện lực
  • Ngân hàng
  • Điện nhẹ
  • Công nghiệp