Bộ lưu điện UPS 15KVA (3 pha vào 1 pha ra )

Ứng dụng của Bộ lưu điện 15kva 3 pha vào 1 pha ra

  • Công nghệ thông tin
  • Thiết bị y tế
  • Ngành Viễn thông
  • Điện lực
  • Ngân hàng
  • Điện nhẹ
  • Công nghiệp