Bộ lưu điện ups 80 kVA ~ 500 kVA (3:3) biến áp cách ly

  •  UPS 80 ~ 500 kVA cung cấp bảo vệ tối đa và chất lượng điện cho các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm trung tâm dữ liệu, quy trình công nghiệp, viễn thông, an ninh và hệ thống điện y tế.
  • Đây là một UPS chuyển đổi kép trực tuyến với công nghệ chỉnh lưu PWM 3 cấp dựa trên IGBT, nổi bật với hệ số công suất đầu vào cao (> 0,99), THDi thấp, hiệu suất cao (tối đa ≥ 94%) và biến áp cách ly đầu ra tích hợp .