Bộ Nghịch lưu Inverter 110VDC 5kva đến 60kva

  • Bộ Nghịch lưu Inverter 110VDC là kết quả của kinh nghiệm lâu dài trong cả UPS và trong lĩnh vực chuyển đổi. Tất cả các thiết bị của chúng tôi phân biệt mình bằng việc sử dụng các thành phần công nghệ tiên tiến, độ tin cậy cao và dễ dàng bảo trì.
  • Bộ Nghịch lưu Inverter 110VDC với công nghệ IGBT được điều chế trong PWM, cung cấp một biến áp cách ly cung cấp điện áp đầu ra hình sin và ổn định.