Acquy vision dòng FM-12V

Ứng dụng

· UPS ( thiết bị lưu điện)

· Thiết bị viễn thông

· Năng lượng mặt trời, năng lượng gió

· Truyền hình cáp

· Xe lăn

· Thiết bị hàng hải

· Thiết bị quân sự

· Hệ thống đường sắt

· Xe nâng điện

· Hệ thống điện báo khẩn cấp