Bộ lưu điện UPS 3 pha 10kva ~ 120kva (3:3)

Ứng dụng :

  • Công nghệ thông tin
  • Thiết bị y tế
  • Ngành Viễn thông
  • Điện lực
  • Ngân hàng
  • Điện nhẹ
  • Công nghiệp