Bộ chuyển đổi tần số 50hz sang 60hz / Bộ nguồn AC hãng ACSOON

Acsoon® AF60W series là một trong những bộ biến tần tĩnh phổ biến nhất. AF60W được thiết kế để thay đổi năng lượng điện truyền thống 50 Hz thành 60Hz hoặc 60 Hz thành 50Hz hoặc thay đổi 50Hz / 60Hz truyền thống thành 100Hz/200Hz/300Hz và 400Hz, v.v…