Bộ Ổn Định Điện Áp Và Tần Số hãng Acsoon® Seri AF50W

Acsoon® Seri AF50W đang sử dụng công nghệ chỉnh lưu và đảo ngược để chuyển đổi dòng điện không ổn định từ biến thiên +/-30 sang trạng thái ổn định, có sẵn nguồn điện một pha hoặc ba pha. Sê-ri AF50W được thiết kế để ngăn chặn các thiết bị điện/điện tử nhạy cảm không bị hư hỏng khi chúng được cung cấp trong tình trạng lưới điện/máy phát điện không ổn định, chẳng hạn như chập chờn, sụt điện, v.v.