Bộ chuyển đổi tần số tĩnh 400Hz

Acsoon® AF400M là một trong những bộ chuyển đổi tần số tĩnh 400Hz phổ biến nhất. AF400M được thiết kế để thay đổi năng lượng điện 50 Hz hoặc 60 Hz thông thường thành 400 Hz hoặc 40-500 Hz có thể điều chỉnh. Nó tích hợp IGBT và các mô-đun khác do Mitsubishi, Siemens,…