Bộ lưu điện ups 10kva~30kva (3:1) biến áp cách ly

Ứng dụng

  • Công nghệ thông tin
  • Thiết bị y tế
  • Ngành Viễn thông
  • Điện lực
  • Ngân hàng
  • Điện nhẹ
  • Công nghiệp